/  Posts tagged "Robert Mainka"

Robert Mainka i jego kolejna współpraca artystyczna. Ilustracje do książki Jacka Koprowicza pt. 3 scenariusze filmowe. Camele. Impresario. Topiel. Trzy obrosłe już legendą historyczne wydarzenia i trzy scenariusze,  które dzieją się między wersami historii. Ostatnie dni Ewy Braun,  śmierć Chopina, tragedia łódzkich